Goed nieuws op drukke vrijwilligersavond

In de volle zaal van De Hillegomse Harmonie Kapel in Hillegom was het gezellig druk bij de tweede vrijwilligersavond dit jaar. Er was dan ook genoeg te vertellen – waaronder goed nieuws – en veel bij te praten.

Peter overhandigt Lucas zijn afscheidscadeau op de vrijwilligersavond.
Peter Lommerse overhandigt Lucas Schalkwijk zijn afscheidscadeau

Eerst nam Lucas officieel afscheid als coördinator van het eerste uur in Hillegom. Voorzitter Joop bedankte hem voor al zijn aandacht en inspanningen, waarna applaus volgde.

Namens de coördinatoren stipte Bianca de vacature in Lisse aan en vertelde ze meer over de veelzijdige kanten van de rol als coördinator en matchmaker. Ze vroeg aandacht voor respectvolle communicatie op de vrijwilligersapp en deed een oproep om het planningssysteem SamenFietsen goed te gebruiken.

Goed nieuws

Penningmeester Peter gaf een toelichting op de cijfers. Op dit moment (16 november 2022) fietsen er 151 gasten met 148 vrijwilligers. De jongste gast is 19 jaar jong, de oudste maar liefst 101! De jongste vrijwilliger is 23, de oudste 82. Indrukwekkende getallen.

Peter kon ook goed nieuws bekendmaken: de opbrengst van de Bollenmarkt Hillegom 2022 was maar liefst € 2740,–! Andere mooie giften waren:
€ 5000,– Stichting Ruijgrok
€ 2975,85 Rabo ClubSupport
€ 1000,– Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Hillegom
Geld dat we goed kunnen gebruiken voor onderhoud van de duofietsen! Zeker nu in Hillegom de achtste duofiets zijn entree maakt.

Een gezellig drukke zaal tijdens de vrijwilligersavond in De Harmonie in Hillegom

Niet te snel fietsen

Dat we goed voor de duofiets moeten zorgen, werd ons op het hart gedrukt door technisch beheerder Leen samen met vrijwilliger Ton Fenger. Zo is te snel fietsen niet goed voor de duofiets. Zij stipten nog een aantal aandachtspunten aan en later kon je Koos en Leen bij de duofiets over van alles bevragen. Overigens zoeken ze nog steeds een technisch maatje.

Tot slot vertelde vrijwilliger Peter Wiegel over zijn lokaal initiatief voor Fietsmaatjes De Zilk/Ruigenhoek. Voor zijn inzet en enthousiasme kreeg ook hij applaus.

Daarna was het tijd voor heerlijke hapjes (verzorgd door Stichting KookSaam) en drankjes, en vooral bijpraten en fietservaringen uitwisselen.

Hapjes op de vrijwilligersavond gemaakt door KookSaam
Gezellig bijpraten tijdens de vrijwilligersavond
Logo kooksaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *