“Fietsmaatjes, een activiteit die ertoe doet”

Mijn naam is Christa Portegies. Sinds 1998 wonen wij in Hillegom.

Omdat ik, naast mijn werk, wat meer van mijn vrije tijd wilde inzetten voor activiteiten “die ertoe doen” was ik op zoek gegaan naar een vrijwilligersactiviteit. Zo kwam ik in 2018 bij WelzijnsKompas Hillegom Lisse terecht. Daar kwam ik in gesprek over de Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse. De stichting moest toen nog opgezet worden. In datzelfde jaar in juli werd de stichting een feit. Ik heb me vanaf de oprichting tot voorjaar 2022 voornamelijk bezig gehouden met de coördinatie van de communicatie en publiciteit. Sinds maart 2022 ben ik bestuurslid en secretaris geworden met de portefeuille Communicatie en PR en diverse andere bestuursaangelegenheden. Eind 2023 heb ik het secretariaat overgedragen aan Laila Hulsebosch.

Ik heb me aan Fietsmaatjes Hillegom Lisse verbonden omdat ik heel erg achter de doelstellingen van Fietsmaatjes sta. Namelijk jaarrond gezellig fietsen met jonge en oudere mensen, die door verschillende omstandigheden daartoe niet (meer) in staat zijn. Lekker, buiten actief zijn. Sportief, sociaal, gezond en gezellig! 

Daarbij heb ik grote bewondering voor de inzet en toewijding van vele vrijwilligers. Mijn intentie is om naast de zorg voor onze gasten, vrijwilligers ook een kans te geven zich binnen de organisatie te ontwikkelen door kennis en kwaliteiten met elkaar te delen.